23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mübarek olsun

Bugün 23 Nisan… Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nı başlatacak ve Cumhuriyete giden yolda adımlar atılmasını sağlayacak Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101’inci yıl dönümü. Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkışıyla ilk adımı atılan kurtuluş mücadelesinin en mühim safhalarından kabul edilen Meclis’in açılışını, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz.

İstanbul 16 Mart’ta İngilizler tarafınca işgal edildi. 18 Mart 1920’de Osmanlı Mebusan Meclisi çalışmalarına ara verdi. 10 Nisan 1920’de Padişah Vahdettin meclisi kapattı. Mustafa Kemal Paşa da 19 Mart 1920’de yayınladığı genelgeyle Ankara’da, muhteşem yetkili bir Meclis toplanacağını duyurdu. Osmanlı Mebusan Meclisi’nden kaçarak Ankara’ya gelebilenler, ilk Meclis’te yerini aldı. Mustafa Kemal, 22 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi’nin açılışını duyurduğu genelgesinde ise bundan bu şekilde ‘tüm sivil ve askeri makamların ve tüm ulusun buyruk alacağı en yüksek kat’ın bu Meclis olacağını kaydetti.

Cumhuriyet’in can suyu

Ve bir bahar günü, 23 Nisan’da, Hacıbayram Camii’nde cuma namazı kılınıp, kurbanlar kesildikten sonrasında ilk TBMM, İttihat ve Terakki Kulübü olarak meydana getirilen binada açıldı. Millet semtindeki bu binanın hemen hemen kiremitleri bile yoktu. Ankaralı marangozlar toplantı salonuna kürsü yapmış oldu. Tavana petrol lambası asıldı. Milletvekillerinin oturacakları sıralar da Ankara Muallim Mektebi’nden getirildi. O gün, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ne can suyu verildi.

Şerif Bey açtı

Anadolu ve Rumeli Savunma-i Hukuk Cemiyeti ve Meclis-i Mebusan üyelerinden oluşan 324 milletvekili ile kurulan Meclis’e 115 milletvekili katılabildi. İlk Meclis üyeleri içinde, 52 asker, 42 yönetici, 39 işyar, 32 din adamı, 9 müderris, 30 öğretmen, 16 tabip da vardı. Birinci Meclis 23 Nisan 1920’de başlayıp 21 Mayıs 1927’ye kadar devam etti. TBMM, 24 Nisan 1920 günü yapmış olduğu ikinci toplantısında Mustafa Kemal’i başkanlığa seçti. Mustafa Kemal Atatürk bu görevi Cumhurbaşkanı seçildiği 29 Ekim 1923’e kadar sürdürdü.

Meclis, en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Mebusu Şerif Bey’in, konuşmasıyla açıldı. Şerif Bey, “Ulusumuzun iç ve dış tam bağımsızlık içinde  sorumluluğunu direkt doğruya yüklenip kendisini yönetmeye başladığını tüm cihana duyuruyorum” dedi ve şöyleki devam etti:

Dünyaya bu şekilde duyuruldu

“Hilafet ve hükümet merkezinin geçici kaydıyla yabancı kuvvetler tarafından işgal edildiği, bağımsızlığın her bakımdan kısıtlandığı bilinmektedir. Bu vaziyette baş eğmek, milletimizin kendisine teklif edilen yabancı esaretini kabul etmesi demektir. Ancak tam bağımsızlık ile yaşamak kararlılığında olan ezelden beri hür ve bağımsız yaşayan milletimiz bu esaretini kesin ve kararlı bir biçimde reddetmiş ve derhal vekillerini toplamaya başlayarak yüce Meclisini vücuda getirmiştir. Bu yüce Meclisin reisi sıfatıyla ve Allah’ın yardımıyla milletimizin iç ve dış tam bağımsızlığı dahilinde, geleceğini bizzat düzenleyerek ve bütün dünyaya ilan ederek Millet Meclisini açıyorum.”

Arkasından Ankara mebusu Mustafa Kemal söz alarak şunları söylemiş oldu:

“Yüce Meclisiniz bildiğiniz gibi olağanüstü yetkilere sahip olarak yeniden seçilmiş saygıdeğer milletvekilleriyle, taarruz ve işgale uğramış saltanat merkezinden canlarını kurtararak buraya gelen saygıdeğer milletvekillerinden oluşmuştur. Kaçıp gelebilecek milletvekilleriyle birlikte bir yüce Meclisin meydana getirilmesi ancak yeni uygulanan seçim tarzıyla söz konusu olmuştur. Bu anda Meclisiniz yasal olarak toplanmış bulunmaktadır.”

Kurtuluş Savaşı, ilk anayasanın kabulü, İstiklal Marşı’nın kabulü, saltanatın kaldırılması, Lozan Sulh Antlaşması, Ankara’nın başkent oluşu, Cumhuriyetin ilanı ile Mustafa Kemal’in Türk devletinin Cumhurbaşkanı seçilmesi bu Meclis’te onaylanarak kabul edildi.

Bahtiyar olacaklar

19 Mayıs 1919’da Samsun’a attığı adımla kurtuluş ateşini yakıp harp meydanlarında zafer üzerine zafer kazanan Mustafa Kemal, en büyük eseri Cumhuriyet’i şöyleki söyledi:

“Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Çağdaş bir Cumhuriyet kurmak demek, milletin insanca yaşamasını bilmesi, insanca yaşamanın neye bağlı olduğunu öğrenmesi demektir. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır. Türk Milleti’nin tabiat ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir. Az zamanda çok büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Cumhuriyet, Türk Milleti’nin refah ve yükselmesi yolunda asırların görmediği başarılara erişti. Asla şüphe yoktur ki Cumhuriyet’in gelecek evlatları, bizden daha çok refaha kavuşmuş ve bahtiyar olacaklardır.”

Ufaklıklara bayram

Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nın arkasından geride oldukça sayıda şehit evladı yetim kalmıştı. Himaye-i Etfal Cemiyeti, 23 Nisan 1924’te “Bugün yavrularımızın bayramıdır” başlıklı bir duyuru gösterildi ve yetim çocuklar için bağış kampanyası başlattı. Cemiyetin duyuru etmiş olduğu çocuk bayramı, Mustafa Kemal’in himayesinde kutlandı. 23 Nisan, çocuk bayramı olarak ilk kez resmi törenlerle 1933 senesinde kutlandı. Makamlara evlatların oturması uygulaması da aynı yıl başladı. 1935 senesinde çıkan yasa ile de bayramın adı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı oldu. UNESCO’nun 1979 yılını Çocuk Yılı duyuru etmesiyle beraber 23 Nisan, 1980 yılındaki yasal düzenleme ile de ‘Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ adını aldı. 101 yıl sonrasında bugün milyonlarca çocuk, salgın dolayısıyla bayram kutlamasını sokaklarda yapamayacak. Sadece hepsi Ata’sına minnetini kalbinde hissedecek.

23 Nisan, Türkiye ulusal tarihinin başlangıcı ve dönüm noktasıdır

23 Nisan günü Meclis çevresinde toplanan binlerce şahıs, büyük bir coşkuyla bekledi. “23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Büyük Millet Meclisi’ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder” diyen bir büyük önderin, Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk’ün yanında, bu büyük güne tanıklık etti.Haber Kaynağı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *