Akademi Derneği kuruldu – Magazin Mahallesi Güncel

Akademi Derneği Yönetim Kurulu adına izahat icra eden Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt, Yahya Kemal Beyatlı’nın akademi kelimesine atfettiği “Cilt cilt eserleri vardır, akademilere onlar girerler, onlar büyük şahsiyetler sayılır” sözüne değinerek akademinin önemine vurgu yapmış oldu ve bu sözden hareketle bilginler, yazarlar, sanatçılar ve iş insanlarının aynı çatı altında buluşması niyetiyle Akademi Derneği’ni kurduklarını açıkladı.

Başkan Özbozkurt, Akademi Derneği’nin; üyelerinin bilimsel, meslekî, toplumsal ve kültürel yaşantılarına katkıda bulunmak, bilimsel faaliyetlerine destek vermek suretiyle ilgili müessese ve derneklerle iş birliği sağlamak, ulusal ve internasyonal düzeyde topluma yarar sağlayacak faaliyetler gerçekleştirerek bilimin gelişmesine katkıda bulunmak, değişik ülke ve bölgelerden benzer alanları çalışan bilim insanlarını ortak paydada buluşturmak, lisans ve lisansüstü öğrencilerin bilimsel nitelikli gelişimine destek vererek bilimsel faaliyetleri özendirmek amacıyla kurulduğuna dikkat çekti.

Özbozkurt, bu amaçlar doğrultusunda, ulusal kültürün, ahlâk ve düşünce yaşamının geliştirilerek ulusal birlik ve beraberlik ruhunun güçlendirilmesi adına vazife ve sorumluluklarının bilinciyle gerçekleştirecek tüm çalışmaların bir disiplin içinde yürütüleceğinin altını çizdi.Haber Kaynağı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *