Aşı olmayan işçiye PCR testi şartı getirildi

Emek harcama ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı, 81 ile genelge gönderdi. Buna nazaran corona virüsü aşısı olmayan işçilere haftada bir kez PCR testi zorunluluğu getirildi.

Bakanlık’tan meydana getirilen izahat şöyleki:

* Emek harcama yaşamını düzenleyici, işçi – işveren ilişkilerinde emek harcama barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını seyretmek Bakanlığımızın asli görevleri arasındadır.

* Bu doğrultuda, Bakanlığımız tarafınca, işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Covid-19 riskleri ve tedbirleri mevzusunda bilgilendirmesini içeren, 2/9/2021 tarihindeki genel yazı 81 İl Valiliği’ne gönderilmiştir.

* Söz mevzusu yazıda, işverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sıhhat ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler aleyhinde bütün işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatılmıştır.

* Bununla birlikte işverenlerin COVID-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ek olarak bilgilendirmesi istenmektedir.

* Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kati COVID-19 tanısı konması durumunun iş ve toplumsal güvenlik mevzuatı açısından ihtimaller içinde neticeleri da işveren tarafınca bu durumdaki işçilere bildirilmelidir.

* COVID-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 zamanı itibariyle mecburi olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafınca istenebilecek, kontrol neticeleri lüzumlu işlemler yapılmak suretiyle işyerinde kayıt altında tutulacaktır.Haber Kaynağı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *