Boğaziçi Üniversitesi Rektörü İnci: Şahsımla ilgili disiplin soruşturmalarını iptal edeceğim

Rektör Prof. Dr. İnci, Twitter hesabından Boğaziçi Üniversitesi’nin akademisyen ve öğrencilerine hitaben izahat yapmış oldu. Akademisyenlere yönelik yapmış olduğu paylaşımda Prof. Dr. İnci, 1994 senesinde yerleşkeye adım attığından bu yana gerek bilimsel nitelikli gerekse ferdî olarak kendisine birçok paha kazandıran Boğaziçi Üniversitesi’ne borcunu ödemek, mevcut standardını daha da ileri götürmek ve ülkeye katkıda bulunmak maksadıyla yerine getireceği Rektörlük misyonunu yalnızca bir makam olarak değil, ülkeye ve dünyaya eğitim-araştırma alanında hizmet edilecek bir mevki olarak gördüğünü belirtti.

“BOĞAZİÇİ’NE TOPLUMUN ORTAK BİR PAHASI OLARAK YAKLAŞILMALI”

Oluşumu 158 yıl önceye dayanan, 1971 yılından bu yana bir kamu üniversitesi olarak ülkenin dört bir yanından değişik sosyo-ekonomik şartlara ve değişik sosyo-kültürel birikime haiz binlerce öğrenciyi dünya genelinde bir eğitimle mezun eden Boğaziçi Üniversitesi’nin ülkenin kıymetli bir bedeli ve her insana ilişkin bulunduğunu tabir eden Prof. Dr. İnci, bu yüzden Boğaziçi Üniversitesi’ne toplumun ortak bir bedeli olarak yaklaşılması, ülkenin gelişimine yapacağı katkılarla geleceğe taşınması icap ettiğini altını çizdi.

GEREKSİNİMLERİN TESPİTİ VE YERİNE GETİRİLMESİ

Prof. Dr. İnci, paylaşımında şu görüşlerini lisana getirdi:

“Popülist bir anlayış yerine akademik kuralların ciddiyetle uygulanmasını; daha üretken bir akademik ortamın kurulması için öğretim üyelerimizin üretimi önünde pürüz olan insan kaynağı muhtaçlığının giderilmesini, gerekli takımların sağlanmasını, altyapının güçlendirilmesini ve öğretim üyelerimize yeterli bir çalışma ortamı kurulması için gereken çalışmaların yapılmasını hedeflemekteyim. Bunun yolu da üniversitemizin gerçeklerinden hareket ederek gereksinimlerin tespiti ve yerine getirilmesidir. Bu husustaki tahlil tekliflerim daha evvel Rektör adaylığımı ilan ettiğim metinde yer almaktadır ve kelam konusu metinde yer alan teklifler birer taahhüttür.”

“ELBETTE BİRBİRİMİZİ ELEŞTİRECEĞİZ”

Mevki ve makamların süreksiz bulunduğunu, bu yüzden ortak bir anlayış çerçevesinde uyumlu ve birebir vakitte görevli bir emek harcama ortamının kurulmasının her insanın misyonu bulunduğunu belirten Prof. Dr. İnci, şöyleki devam etti:

“Son periyotta yaşanan yönetimsel ıstırapların akademik kalitemizi olumsuz etkilememesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nin kalitesine uygun bir sürecin yürütülmesi için gösterdiğimiz uğraşın eninde sonunda tüm mensuplarımız tarafından anlaşılacağına eminim. Elbette birbirimizi gerektiğinde eleştirerek, görüşlerimizi paylaşacağız fakat bunun uygar bir ortamda hürmet çerçevesinde yerine getirilmesi en büyük dileğimdir.”

Prof. Dr. İnci, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine hitaben yapmış olduğu paylaşımda ise üniversitenin, bugün de Türkiye’nin en muntazam öğrencilerine eğitim vermenin sorumluluğu ile gerek alt yapısını gerekse eğitim standardını geliştirerek sürdürmeye emin bulunduğunu altını çizdi.

“ŞAHSIMLA İLGİLİ TÜM DİSİPLİN SORUŞTURMALARI İÇİN İPTAL TALİMATINI İLETECEĞİM”

Eğitim-öğretim kalitesinin arttırılmasına yönelik olarak öğretim elemanı takımının güçlendirilmesi, derslik ve laboratuvar alt yapısının güzelleştirilmesi, bunların yanı sıra üniversitede karşılıklı öğrenmeyi elde eden toplumsal ortamı geliştirmeye yönelik olarak yurt, spor ve talebe kulübü alt yapılarının güzelleştirilmesi için imkanları sonuna kadar zorlamayı hedeflediklerini aktaran Prof. Dr. İnci, şunları tabir etti:

“Son aylarda yaşanmış olan şanssız vakalar sebebiyle yara alan beraber yaşama ortamının gene tesis edilebilmesi için bütün yerleşke sakinlerinin karşılıklı hürmete dayalı bir ortamı oluşturmak için eşit sorumluluğa haiz bulunduğunu düşünmekteyim. Boğaziçi Üniversitesi mensupları, eleştirel bakış açısıyla kalıpları ve klişeleri sorgulayan, hakim ‘doğrular’ aleyhinde değişik bakış açıları geliştirebilen bireylerdir. Elbet bu anlayış çerçevesinde eleştirmek, demokratik protesto hakkını kullanmak, hepimizin hakkıdır. Lakin tenkitlerin şahısları rencide edici bir karaktere haiz olmaması, ‘öteki’nin haklarını da gözetmesi ve barışçıl prosedürlerle gerçekleştirilmesi, Boğaziçi kültürünün de bunu gerektirdiği kuşkusuzdur. Bu yaklaşımın yerleşkemizde hakim olacağı inancı ile bugüne dek şahsımla ilgili olarak öğrencilerimize oluşturulan bütün disiplin soruşturmalarının iptal edilmesi emirini ilgili ünitelere ileteceğim. “

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe AlyanakHaber Kaynağı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *