Cuma hutbesi: Düğünlerimizde Nebevî ölçüye dikkat edelim

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı bu haftaki Cuma hutbesinin mevzusu “Düğünlerimizde Nebevî ölçüye dikkat edelim” olarak belirlendi.

Muhterem Müslümanlar!

Peygamber Efendimiz (s.a.s), sevgili kızı Fâtıma’yla amcasının oğlu Hz. Ali’yi evlendirmişti. Hz. Fâtıma’nın çeyizi, bir parça kadife, bir su tulumu ve bir yastıktan ibaretti. Hz. Fâtıma’nın çeyizi benzer biçimde mehri ve düğün yemeği de oldukça sadeydi. Bu mütevazı düğüne tanık olanlar, “Biz, Fâtıma’nın düğününden daha güzel bir düğün görmedik” demişlerdi.

Aziz Müminler!

Evlilik, Tanrı’ın emri, Resûlüllah’ın sünnetidir. Dünyada mutluluğa ve berekete, ahirette ise huzura ve cennete ulaştıran kıymetli bir başlangıçtır. Sevgili Peygamberimizin buyurduğu benzer biçimde evlilik, “dinin yarısını korumaya” vesiledir.

Evliliğin ilk adımı olan nikâh ve düğünlerimiz ise sevdiklerimizin şahitliği ve güzel dilekleri eşliğinde gerçekleşen törenlerdir. Düğünle yepyeni bir ailenin kurulduğu duyuru edilir. Sevinçler paylaşılır; geleceğe dair umutlar güçlenir. Eşler arasına muhabbet ve acıma lütfetmesi, onlara sıhhatli ve hayırlı nesiller kayra etmesi için Tanrı’a yakarış edilir.

Kıymetli Müslümanlar!

Dinimiz, hem düğün hazırlıklarımızın hem de nikâh ve düğün törenlerimizin kolaylaştırılmasını öğütler. Her işimizde olduğu benzer biçimde düğünlerimizin de gösterişten uzak ve mütevazı yapılmasını tavsiye eder. Nitekim Resûl-i Ekrem (s.a.s) bir hadisinde şu şekilde buyurur: “En bereketli nikâh, zorluğu ve külfeti en az olanıdır.”

Kıymetli Müminler!

Maalesef günümüzde, evlenmek isteyen birçok gencimiz, düğün masraflarının makul ölçüleri aşması sebebiyle zorlanmakta, hatta evlilikten uzak durmaktadır. Gereğinden fazla meydana getirilen düğün harcamaları ile aileler, düğünden sonrasında uzun süre borç ödemektedir. Bu durum genç çiftlerin, evliliklerinin ilk yıllarını maddi sorun ve huzursuzlukla geçirmesine niçin olmaktadır. Hâlbuki Nebevî ölçü açıktır: “Kolaylaştırın, zorlaştırmayın! Müjdeleyin, nefret ettirmeyin!”

Aziz Müslümanlar!

Her işimizde olduğu benzer biçimde düğünlerimizde de Tanrı’ın rızasına, Resûlü’nün sünnetine uygun davranalım. Evliliklerimizi kolaylaştıralım. Düğünlerimizi israfa ve gösterişe dönüştürmeden halletmeye çaba edelim. Eğlenirken İslam’ın çizdiği meşruiyet dairesinde hareket edelim; ölçülü ve dengeli olalım, helale ve harama riayet edelim. Düğünlerimizi, Kur’an’da “Kendileriyle huzur bulmamız için bizlere eşler yarattığını, aramızda sevgi ve rahmet bağları var ettiğini” buyuran Rabbimize şükretmek için birer vesile kılalım.Haber Kaynağı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *