Elektrik faturasından TRT yükü resmen kalktı

Elektrik enerjisi satışı üstünden alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de meydana getirilen değişim şu ifadelerle yer aldı:

MADDE 4 – 4/12/1984 tarihindeki ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Tv Kurumu Gelirleri Kanununun 1 inci maddesinde yer edinen “, elektrik enerjisi hasılatından ayrılacak paylar” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

11 yılda 8 milyar 923 milyon

TRT’nin gelirlerinin mühim bir kısmını oluşturan TRT payının kesinti oranı oranı yüzde 2, enerji fonunun ise yüzde 0,7. TRT’nin son 11 yılda TRT oranı yardımıyla elde etmiş olduğu gelir ise 9 milyar TL’ye yakın.

Karşıcılık uzun süredir faturalardaki bu payın kaldırılmasını talep ediyordu.

TRT katkı oranı, kabul zamanı 4.12.1984 olan 3093 sayılı Türki̇ye Radyo-Televi̇zyon Kurumu Geli̇rleri̇ Kanunu neticesinde 1984 yılından itibaren alınıyor. 2008 senesinde çıkartılan kanunla ise bu hisse elektrik bedeli üstünden hesaplanıp TRT‘ye aktarılmaya başlandı.

TRT‘nin finansmanı için faturalardan kesilen TRT oranı yardımıyla son 11 yılda 8 milyar 923 milyon TL’lik gelir elde edildi. TRT‘nin geçmiş yıllarda elde etmiş olduğu gelirler, faturalardaki artışa oranla her geçen yıl arttı.Haber Kaynağı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *