Gömü taşınmazını satın alma fırsatı

TBMM Başkanlığına dün sunulan teklife gore, ev, arsa, tarla satışı için tarafların aynı kentlerde olması gerekmeyecek. Vatandaşlar değişik tapu müdürlüklerinde yada yurtdışında olsalar bile ev, arsa, tarla benzer biçimde gayrimenkul alım satımlarını yapabilecek. Teklifte bayındır barışından faydalanan vatandaşlarların alım da yapabileceği belirtiliyor. Devletin arazisine villa, avm, yapınak benzer biçimde yapı yaparak bayındır barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alanlara satış için fırsat sunuluyor. Buna gore yapı kayıt belgesi alınan Gömü taşınmazını satın almak isteyenlere 31 Aralık 2019 geçmişine kadar müracaat süresi tanınıyor.

HACİZ YAPILAMAYACAK

Teklife gore kentsel dönüşümde hak sahipleri, sözleşme gereği taşınmazlarını müteahhide devretmek zorunda kalıyor. Sadece müteahhitlerin üçüncü kişilere olan borçları sebebiyle bu konutlara haciz ve önlem uygulanabiliyor. Yasa teklifiyle bu kişilerin taşınmazlarının müteahhit borcu sebebiyle haczedilemeyeceği ve bunlar üstünde önlem konulamayacağı hükmü getiriliyor.

FESİH DE TEKLİFTE

Kentsel dönüşüm alanlarında maliklerce antak kalma sağlanmasından sonrasında inşaatın yapımına 1 yıl içinde başlanmamışsa yada yapım işi belirli bir seviyede durdurulmuş ve minimum 6 aydır inşai faaliyete devam edilmiyorsa, maliklerin üçte ikisinin çoğunluğuyla müteahhit sözleşmesi feshedilebilecek. Bu durumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tespit ederse müteahhide 30 gün süre verilerek işe başlaması istenecek. Bu uyarıya karşın işe devam edilmezse sözleşme re’sen feshedilmiş sayılacak. Bu süre içinde hak müteahhit, hak sahiplerine yapmış olduğu kira ödemelerini de geri isteyemeyecek.

Çekince arz eden metruk binaların can ve mala zarar vermesini önlemek için yapı sahiplerine, belediye yada valiliklerce bildirim yapılarak yıktırması için 3 gün süre verilecek. Bu tebligatın yapılamadığı durumlarda ilgili kurumlar web sayfalarında 30 gün süreyle duyuru edecek. Binaya da bildiri bildirimi asılacak. Bu sürenin bitiminde hala yıktırılmayan binalar belediye yada valilikçe yıkılarak, harcaması yüzde 20 fazlasıyla yapı sahibinden alınacak.

2B’DE EK SÜRE

Orman vasfını yitirmiş 2B araziler ile Hâzineye ilişkin ziraat arazilerinin satışı için müracaat süresini kaçıran, bedelini zamanında ödemeyen, taksitli satışlarda ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler için 16 Aralık 2019’a kadar süre tanınıyor.

 Haber Kaynağı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *