Goodyear’de kar dağıtım zamanı belirlendi

Goodyear Lastikleri T.A.Ş’de kar dağıtım zamanı belirlendi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) meydana getirilen açıklamada şu şekilde denildi:

”2020 yılı faaliyetleri sonucunda Ana para Piyasası Kurulu düzenlemelerine nazaran oluşan 151.247.313 TL net dönem karından 6102 sayılı Türk Tecim Kanunu’nun (TTK) 519/1 maddesinde öngörülen yasal kayıtlarda yer edinen net dönem karının %5’i olan 24.344.452,60 TL’nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasının, SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak yıl içinde meydana getirilen bağışların dönem karına ilave edilerek erişilmiş bulunan toplam 144.597.605,85 TL dağıtılabilir net dönem karından, kar dağıtım politikasında belirlenen oranlar da dikkate alınarak %25 oranında ve 36.150.507,26 TL tutarında birinci kar oranı olarak ortaklara dağıtılmasının, TTK’nın 519/2 hükmü uyarınca %10 oranında 2.059.137,02 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasının, 2019 geçmiş yıl karından %25 oranında ve 67.340.564,75 TL tutarında kar payının ortaklara dağıtılmasının, 103.491.072,01 TL brüt temettü üstünden 1 lot=1 TL nominal kıymetli paya 0,3833002 TL brüt kar payının vergi düzenlemelerine uygun olarak vergi stopajı yapılmasını takiben en geç 31 Mayıs 2021 evveliyatına kadar nakden dağıtılmasının genel kurula önerilmesine karar verilmiştir.”

Hibya Haber AjansıHaber Kaynağı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *