İşyerinde Porno İzleyen Çalışan Tazminatsız Kovuldu, Yargıtay Patronu Haklı Buldu

Yargıtay, işyeri bilgisayarında cinsel içerikli sitelere giren muhasebecisini tazminatsız bir şekilde işten çıkaran şirketi haklı buldu. Yargıtay sonucunda, davalı firmanın güveninin kötüye kullanıldığına hükmetti.

Diken’den Ali Yılmaz’ın aktardığı bilgiye gore, İstanbul’da etkinlik gösteren bir şirket, muhasebecinin şirkete ilişik bilgisayarda cinsel içerikli konuşma ve fotoğrafların olduğu sitelere girdiğini fark etti. 1 Temmuz 2013 tarihindeki tespit sonrası şirket, üç senedir çalışan muhasebeciyi kıdem ve suç duyurusu tazminatı ödemeden işten çıkardı.

İş mahkemesi ‘iade’ dedi

Muhasebeci, kararın iptali ve işe iadesi talebiyle Bakırköy İş Mahkemesi’ne başvurdu. Şirket adına meydana getirilen savunmada ise davanın reddine karar verilmesi istendi. İş mahkemesi yapmış olduğu yargılama sonrası davayı kabullendi.

“Şirketin güveni kötüye kullanıldı”

Davalı şirket avukatı karara itiraz etti. İtirazı Yargıtay 11’inci Hukuk Dairesi değerlendirdi. Daire sonucunda şöyleki dendi: 

“Dosya kapsamından davacının davalı işyerinde muhasebe bölümünde çalıştığı, kendisine tahsis edilen bir bilgisayar bulunduğu, davalı vekilinin dosyaya sunduğu çıktılar incelendiğinde, bu bilgisayarda cinsel içerikli konuşma ve fotoğrafların bulunduğu internet sitelerine girildiği, bu sitelerdeki giriş saatlerinin ağırlıklı olarak mesai saati içinde olduğu, davacının bu internet sitelerine giriş yaptığının 01/07/2013 tarihinde tespit edildiği, iş akdinin de aynı gün feshedildiği anlaşılmaktadır.  Davacının bu eylemi doğruluk ve bağlılığa aykırı olup, davalının güvenini kötüye kullanan davacının iş akdinin feshi haklı olduğundan davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulü hatalıdır.”

Daire, iş mahkemesinin verdiği sonucu da bozdu.Haber Kaynağı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *