Kimlere Kolaylık Sağlanacak? İçişleri Bakanlığı’ndan Ek ‘Gezi Müsaade Belgesi’ Genelgesi

İçişleri Bakanlığı 81 Vilayet Valiliğine Gezi Müsaade Evrakı bahisli ek genelge gönderdi.

Genelgede şu laflara yer verildi:

  • ”Genelge kapsamında; mecburî bir kamusal misyonun ifası için kurumlarınca göreve getirilmiş olan kamu vazifelilerinin yanı sıra ustalaşmış spor karşılaşmaları ile yurt içi ve yurt dışı karşı karşıya gelme ve kamplara katılacağına yönelik ilgili federasyonlarınca evrak düzenlenmiş olan ulusal sportmenler, yöneticiler ve başka görevlilerin (yargıcı, gözlemci, temsilci vb.) her türlü vasıtayla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde kimlik kartı ve misyon dokümanının ibrazı kâfi olacak.Ek olarak gezi müsaade dokümanı istenilmeyecek.

  • Toplu ulaşım araçlarıyla (tayyare, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde toplu ulaşım faaliyetlerinde bulunan işletme veya firmalar tarafınca bu mevzuya ilişkin denetim sağlanacak. Kimlik kartı ve misyon evrakı düzenlenmiş olan bireylerin (ek olarak gezi müsaade dokümanı istenilmeden) toplu ulaşım araçlarına kabulleri sağlanacak.

  • Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde kaideleri tutan kamu vazifelileri, sportmen, yönetici ve diğeri vazifelilerinin şehirlerarası seyahatlerine müsaade verilecek ve gezi müsaade evrakı istenmeyecek.

  • Bu asıllar doğrultusunda Genel Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci unsurları uyarınca İl/İlçe Genel Hıfzıssıhha Şuraları kararları acilen alınacak. Uygulamada rastgele bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete niçin olunmayacak”Haber Kaynağı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *