Kısıtlamadan kimler muaf olacak? Bakanlık deklare etti!

İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderilmiş olduğu kısmi kapanma genelgesi ile, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf bölgeler ve kişiler sıralaması de belli oldu.

İçişleri Bakanlığı’nın yapmış olduğu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Sokağa çıkma engellemelerinin uygulanacağı günlerde kural dışı kapsamında bulunduğunu belgelemek ve muafiyet sebebi/güzergahı ile sınırı olan olmak kaydıyla;

1. TBMM üyeleri ve çalışanları,

2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (hususi güvenlik görevlileri dâhil),

3. Mecburi kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için lüzumlu kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri,

4. Acil Davet Merkezleri, Vefa Toplumsal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak vazife verilenler,

5. Kamu ve hususi sıhhat kurum ve kuruluşları, eczaneler, baytar klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve baytar hekimler,

6. Mecburi sıhhat randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

7. İlaç, tıbbi aygıt, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin etkinlik yürüten iş bölgeleri ile buralarda çalışanlar,

8. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

9. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

10. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini icra eden firmalar ve bunların çalışanları,

11. Ürün ve/yada malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

12. Oteller ve konaklama bölgeleri ile buralarda çalışanlar,

13. Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri ile bu yerlerin görevlileri ve gönüllü çalışanları, 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

14. İkametinin önü ile sınırı olan olmak kaydıyla evcil hayvanlarının mecburi ihtiyacını karşılamak suretiyle dışarı çıkanlar,

15. Gazete, mecmua, radyo ve tv kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları,

16. Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,

17. Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,

18. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/yada unlu mamul ruhsatlı işyerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,

19. Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci aşama yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

20. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak etkinlik gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri şeklinde) ile bu yerlerde çalışanlar,

21. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması ihtiyaç duyulan iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek suretiyle görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

22. Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları,

23. Yerel idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla savaşım, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek suretiyle çalışacak mensubu,

24. Kent içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri,

25. Yurt, barıncak, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

26. İş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması lüzumlu olan çalışanlar (iş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi vb.),

27. Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu şeklinde “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi yada refakatçileri,

28. Mahkeme sonucu çerçevesinde evlatları ile kişisel münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

29. Yurt içi ve yurt dışı yarışma ve kamplara katılacak olan ulusal sporcular ile seyircisiz oynanabilecek ustalaşmış spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve öteki görevliler,

30. Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlar ile buralarda çalışanlar (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Emek harcama yalnız inşaat alanı ile sınırlıdır.),

31. Bankalar başta olmak suretiyle yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, müessese ve işletmelerin data işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

32. ÖSYM tarafınca duyuru edilen ve öteki merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne yada babadan bir refakatçi) ile imtihan görevlileri,

33. İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer edinen yeme-içme bölgeleri ve buralarda çalışanlar,

34. Mecburi müdafi/vekil, duruşma, ifade şeklinde yargısal görevlerin icrasıyla sınırı olan kalmak kaydıyla avukatlar,

35. Vasıta muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile vasıta muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri,

36. Motorlu taşıt sürücü kursları, havacılık ve denizcilik kursları, hususi ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü eğitim kurslarına devam eden kursiyerlere yönelik hafta sonları düzenlenmesi mecburi olan direksiyon eğitim sınavları ile öteki kuramsal ve uygulama sınavlarında vazife alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler,

37. Ulusal Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak suretiyle Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında emek harcamaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz mevzusu çalışmaların koordinasyonunu elde eden personel,

38. Durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile emek verme/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergâh ve ilgili saatlerle sınırı olan olacak şekilde Millî Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının talebe/öğretmen/çalışanlarının,

39. Apartman/site yönetimince düzenlenen görevli olduklarına dair belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle görevli oldukları apartman yada sitelere gidiş-geliş güzergâhıyla sınırı olan olmak kaydıyla apartman ve sitelerin temizlik, ısınma vb. işlerini yerine getiren görevliler,

40. İs¸ yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için ikamet ile iş yeri arasındaki güzergâh ile sınırı olan olmak kaydıyla evcil hayvan satışı icra eden is¸ yerlerinin sahipleri ve çalışanları,

41. Bir tek yarış¸ atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını yapmak ve ikamet ile yarış¸ ya da antrenman alanı arasındaki güzergâhla sınırı olan kalmak kaydıyla at sahipleri, antrenörler, seyisler ve öteki çalışanlar,

42. Bir tek ilaçlama faaliyetleri için mecburi olan güzergâhlarda kalmak ve bu durumu belgelemek kaydıyla is¸ yerlerinin haşere ve öteki zararı olan böceklere karşı ilaçlamasını icra eden firmalarda görevli olanlar,

43. Kurum adresi, emek verme/ders programını içeren belge ile belgelendirmek kaydıyla daha önceki eğitim planlamaları doğrultusunda eğitime devam eden hususi güvenlik eğitim kurumları ile bu kurumlarca kullanılan uygulama alanları ve hususi poligonlar, bu kurumlarda vazife icra eden yönetici, uzman eğitici ve öteki mensubu ve eğitim gören kursiyerler.

 Haber Kaynağı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *