Konut hesabına asgari ödeme düzenlemesi

İlk kez konut sahibi olacakları desteklemek amacıyla başlatılan konut hesabı uygulamasındaki asgari ödeme tutarı, her senenin başlangıcında tekrardan değerleme oranına nazaran artırılacak.

Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişim Yapılması Aleyhinde Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, tamamı kendisine ilişkin bir konutu olmayan Türk vatandaşlarının yurt içinde ilk ve tek konut edinimlerine destek olmak amacıyla açılacak konut hesaplarına, hesap sahiplerinin ödeme planlarına ve devlet katkısına ilişkin hususlara yönelik esaslar tekrardan düzenlendi.

Değişiklikle, konut hesabı uygulamasına ilişkin Aile, Emek harcama ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı yerine Gömü ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

Banka ile katılımcı içinde imzalanan sözleşmeyle belirlenen ödeme planına nazaran aylık yada 3 aylık olmak suretiyle alt sınırdan düşük, üst sınırdan yüksek olmamak kaydıyla konut edinim geçmişine kadar meydana getirilen ödemeler, tertipli ödeme olarak sayılacak.

Konut hesabının açılması ve işletilmesine ilişkin genel esaslar da değiştirildi. Bu kapsamda konut hesabı, bankaların yurt içi şubelerinde Türk lirası cinsinden mevduat ve katılım fonu yerine artık mevduat hesabı, katılma hesabı yada hususi cari hesap olarak açılabilecek.

HESAPTAN PARA ÇEKME HAKKI

Katılımcı birden fazla konut hesabı açtıramayacak ve konut hesabı katılımcı tarafınca başka bir bankaya taşınamayacak.

Konut hesabına yapılacak asgari ödeme tutarının her senenin başlangıcında tekrardan değerleme oranına nazaran artırılacağı hususuna, katılımcı ile banka içinde yapılacak sözleşmede yer verilecek. Ödeme planı yanında artık faiz oranı da katılımcının talebi üstüne dönem başlarında tekrardan tespit edilebilecek.

Konut hesabından para çekilmesine ilişkin de düzenleme yapılmış oldu. Buna nazaran, hesabın açılış zamanı ile çekim geçmişine kadar hesapta biriken asgari ödeme tutarının haricinde kalan meblağ çekilebilecek.

Hesaptan çekim hakkı bir dönem içinde en fazla iki kez kullanılabilecek. Çekim hakkının kullanılması halinde konut hesabının bakiyesi, hesabın açılış tarihinden itibaren yatırılması ihtiyaç duyulan asgari tutarlar toplamından azca olamayacak.

Asgari tutarların hesaplanmasında ilgili yıldaki asgari ödeme tutarları üstünden, son çekim hakkının kullanıldığı ay hariç bütün aylar dikkate alınacak.
Birikim, konut ediniminin hesabın bulunmuş olduğu bankaya tevsik edilmesi sonrasında aktarılacak.

Bu şartların ihlali durumunda konut hesabına devlet katkısı ödenmeyecek ve hesap konut hesabı statüsünden çıkartılacak.

Bakanlık, bankalar tarafınca yollanan belgelerin ulaşmasını takip eden 30 iş günü içinde, ilgili informasyon ve belgeleri denetim edecek ve devlet katkısının konut hesabının bulunmuş olduğu bankaya aktarılmasını sağlayacak.

EKSİK TUTARLAR TAMAMLANACAK

Konut hesaplarının ve devlet katkısı ödemelerinin denetimi, informasyon sistemleri dahil, Gömü Kontrolörleri Kurulunca yapılacak fakat hesaplara ilişkin her türlü belgenin gizli saklı dahi olsa kurula verilmesi gerekmeyecek. Denetime ilişkin esasları, Gömü ve Maliye Bakanlığı belirleyecek.

Yönetmelik değişikliğinden ilkin tekrardan değerleme oranı uygulanmaması sebebiyle hesap bakiyesi alt limit üstünden ödenmesi ihtiyaç duyulan tutarın altında kalan hesapların tamamlanmamış kalan tutarları, bugünden itibaren 3 ay içinde bankalar tarafınca katılımcılara bildirim yapılarak tamamlatılacak.
Katılımcı bazında tamamlanmamış yatırılan aylar ve tutarlara ilişkin bilgiler bakanlığa bildirilecek.Haber Kaynağı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *