KPSS neticeleri açıklandı – Magazin Mahallesi Güncel

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafınca 1-7-8 ve 15 Ağustos tarihlerinde uygulanan Kamu Mensubu Seçme Imtihanı (2021-KPSS) neticeleri ÖSYM’nin netice izahat sisteminden erişime açıldı. KPSS neticeleri peşinden kamu görevlisi olmak isteyen adaylar KPSS sonucu ile kamu kurum ve kuruluşlarına başvurabilecek sadece, başvurular bu kurum ve kuruluşların ilanlarında belirtmiş oldukları koşullar kapsamında yapılacak.

KPSS neticeleri iyi mi öğrenilir?

Sonuçlar açıklanmış olduğu an ÖSYM’nin netice izahat platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Imtihan sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size hususi belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz kafi olacaktır.

KPSS imtihan değerlerlendirmesi iyi mi yapılacak?

Sınavda yer edinen her kontrol kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, mesela Genel Kabiliyette, doğru yanıt sayısından yanlış yanıt sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların averaj ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

MEB tarafınca, ÖABT kapsamında imtihan yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafınca meydana getirilen Yabancı Dil Bilgisi Düzey Tespit Imtihanı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Imtihanı (e-YDS) neticelerinden oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan YDS/e-YDS sonucu (2021 senesinde 2021-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden ilkin alınan 2021 e-YDS sonucu) kullanılacaktır.

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili senenin YDS/1/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının averaj ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

Bir testte, minimum 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu kontrol için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu kontrol için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS’de minimum 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

Sınavdan sonrasında ÖSYM Başkanlığı yada yargı mercileri tarafınca iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin tekrardan saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Tablo-1’deki testlerden elde edilmiş standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2’de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Tablo-2’de gösterilen ağırlıklara nazaran, testlerden ve YDS puanlarından elde edilmiş standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz mevzusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.

Adayların ASP’leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üstünden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş imtihanlarına KPSS puanlarına nazaran çağıracaklar, giriş imtihanı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda direkt KPSS puanlarını kullanacaklardır.Haber Kaynağı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *