LGS neticeleri açıklandı – Magazin Mahallesi Güncel

Ulusal Eğitim Bakanlığı’nca 8. derslik öğrencilerine yönelik meydana getirilen Liselere Geçiş Sistemi için neticeleri açıldı. İyi bir lisede okumanın hayalini kuran öğrenciler bir sonraki adımda tercih heyecanını yaşamaya başlamış olacak.

Ulusal Eğitim Bakanlığı, LGS imtihan neticelerihttp://sonuc.meb.gov.tr/ adresinden açıklandı. Öğrenciler, istenilen detayları girerek LGS neticelerinı öğrenebilecek.

97 talebe “full” çekti

– LGS kapsamındaki merkezi sınava 36 değişik ilden katılan 97 talebe, bütün soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı.

– 1 milyon 38 bin 492 öğrencinin girmiş olduğu LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım oranı yüzde 83 oldu.

LGS’de testler içinde en yüksek başarı Türkçe’de

Sual sayısı 20 olan alt testler içinde öğrenciler en yüksek başarıyı Türkçe alt testinde (9,41), en düşük başarıyı Matematik alt testinde (4,20) göstermiştir. Sayısal bölümde yer edinen Fen Bilimleri alt testinde doğru yanıt sayısı averajı 8,04 olarak hesaplanmıştır. Sual sayısı 10 olan T.C. İnkılap Zamanı ve Atatürkçülük alt testinde doğru yanıt sayısı averajı 5,23, Din Kültürü ve Terbiye Bilgisi alt testinde 6,35 ve Yabancı Dil alt testinde ise 4,93’tür.

Alt testlere bakılırsa doğru yanıt sayılarının dağılımı incelendiğinde 2021 Merkezi Sınavdaki talebe performanslarının 2020 yılındaki talebe performansları ile genel bir benzerlik içinde olduğu görülmektedir.

Merkezi imtihan puanı dağılımı, 2020 senesinde olduğu şeklinde talebe yoğunluğunun 200-299 puan ve 300-399 puan aralığında bulunduğunu göstermiştir. 400-500 puan aralığındaki talebe oranı 2020 yılına bakılırsa kısmen düşmüş ve %5,61 olarak hesaplanmış

Merkezi Sınavın her iki oturumundaki soruların tamamına 97 talebe doğru yanıt vermiştir. Bu öğrenciler 36 değişik ilde bulunmaktadır.

Doğru yanıt sayısı ortalamalarının cinsi- yete bakılırsa değişimi incelenmiş ve kız öğrencilerin orta- lamalarının Matematik dışındaki bütün alt testlerde adam öğrencilerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir

anne ve baba eğitim düzeyine bakılırsa imtihan puanlarının değişimine odaklanılmış, anne ve baba eğitim düzeyi ilköğretim olan öğrencilerle lisansüstü olan öğrenciler içinde 120 puana varan fark olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar, 2020 senesinde olduğu şeklinde, anne ve baba eğitim düzeyindeki artışın imtihan performansındaki artışla ilişkili bulunduğunu göstermektedir.

LGS tercihleri iyi mi yapılacak?

Imtihan neticelerini öğrenen öğrenciler, yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer edinen kurallara bakılırsa tercih işlemlerine başlayabilecek. Tercih işlemi kılavuzda belirtilen tarihler içinde talebe ve velisi tarafınca https://e-okul.meb.gov.tr web adresinden yada herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Meydana getirilen tercihler ne olursa olsun ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.Haber Kaynağı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *