Online kitap satışlarında büyük artış yaşandı – Magazin Mahallesi Kültür

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin her yıl tertipli olarak hazırladığı Kitap Pazarı Raporu’nun içeriğini deklare etti. 2020 Türkiye Kitap Pazarı Raporu’na gore geçtiğimiz yıl 433.213.632 tane kitap üretildi.

2020 yılı içinde Ulusal Eğitim Bakanlığı’nın hususi sektörden satın almış olduğu ve kendi matbaasında basmış olduğu ders kitapları, açık lise kitapları ve destek kaynak kitapların toplam üretim adedi 184.200.000 oldu. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için ise Bakanlık ilk kez 17,5 milyon talebe için destek kaynak kitap dağıtma sonucu aldı.

MEB’in basmış olduğu kitaplarla beraber toplam kitap üretimi 617.413.632 tane oldu. Bandrol dağıtımı ve satışını meydana getiren YAYFED’in (Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu) açıklamış olduğu toplam kitap üretiminde ilk üç ayda %30’lara varan artış, pandemiyle beraber düşüşe geçti ve bundan önceki yıla gore sadece %2,28 oranında artış yaşandı.

2020 senesinde TÜİK’in açıklamış olduğu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Neticeleri’na gore nüfusun 83.614.362 olduğu devletimizde, şahıs başına düşen kitap sayısı 6,9’dan 7,3’e çıktı

2020 Perakende kitap pazarının büyüklüğü 7.855 milyon TL’ye düştü 

2020 senesinde Türkiye yayıncılık perakende pazarı büyüklüğü, 2019 yılına gore cari fiyatlarla %11,26 düşüş yaşayarak 7.855 milyon TL oldu. Bu gerilemenin en büyük sebebi eğitim yayınları segmentinde yaşanmış olan %25,99’luk düşüş olurken, bir öteki sebep ise kültür yayınlarındaki %4,81 oranındaki düşüş olarak ortaya çıktı. Türk Lirası’nın USD ve Avro karşısında yaşamış olduğu kıymet kaybı da, sektörün USD bazındaki pazar büyüklüğü hesaplamalarındaki düşüşün mühim sebeplerinden biri oldu.

MEB’in parasız destek kaynak kitap dağıtma sonucu negatif etkiledi 

Ulusal Eğitim Bakanlığı’nın pandemiden bağımsız olarak, ilk kez 17,5 milyon talebe için parasız destek kaynak kitap dağıtma sonucu alması eğitim yayıncılığını zor duruma düşürdü. Eğitim yayınlarında yaşanmış olan ciro düşüşü MEB’in parasız dağıttığı destek kaynak kitaplara bağlanırken, kültür yayınlarındaki düşüşün en mühim sebebi ise pandeminin yarattığı negatif ticari koşullar, kitabevlerinin uzun bir dönem kapalı olması ve sonrasında da hafta sonu kapanmaları oldu. 

Pandemide online kitap satışlarında büyük artış yaşandı

Pandemi sürecinde online satış kanallarından kitap alışverişi, önceki yıllara gore oldukça mühim bir artış gösterdi. 2006 senesinde online kitap satışlarının kültür kitapları satılmasında %2,24 olan pazar oranı, 2019 yılı sonunda %22,49 olarak ölçülmüştü. 2020 Mart ayından itibaren, kapanmalarla beraber online kitap satışlarında satış oranları kültür yayınlarında ve bilimsel nitelikli yayınlarda ortalama %65,5’e yükselirken; destek kaynak kitaplarında %20’lere yakın, ithal dil eğitimi ve kültür-sanat kitaplarında %35 olarak gerçekleşti. Genel olarak yayıncılık sektörünün satışlarının %36,17’sinin ise online olarak gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Sesli kitaplarda ve dijital aboneliklerde sürpriz artış 

Pandemide sesli kitap, e-kitap, dijital buluşmalar, dijital kitap kulüpleri ve dijital söyleşilere rağbet de pozitif yönde tetiklendi. 2020 senesinde pazar paylarında pandemiyle beraber artan sesli kitap satışları, ilk kez hisse olarak %1,10 oranında da olsa gelişme gösterdi. Ek olarak ilk kez bu yıl dikkatli ölçümlerle gerek eğitimde, gerekse yüksek eğitimde ve üniversite kütüphanelerinde dijital veri tabanlarına aboneliklerle beraber pazarın %10,19 oranlarına geldiği görüldü.Haber Kaynağı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *