Resmi Gazete 12 Nisan 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Günlük olarak piyasaya sürülen Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafınca yakından takip ediyor.

Türkiye için mühim pek oldukca yepyeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer almış olduğu 12 Nisan tarihindeki Resmi Gazete’nin ayrıntıları belli oldu.

Yasama kısmı kanunları, yürütme ve yönetim kısmına ilişkin gelişmeler, yargı kısmı kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de içeriyor.

Peki, 12 Nisan Pazartesi tarihindeki Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 12 Nisan Resmi Gazete sayısı..

12 NİSAN PAZARTESİ T.C. RESMİ GAZETE

T.C. Resmî Gazete, Türkiye’nin 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlamış olan resmî gazetesidir.

Amacı, meclis ve cumhurbaşkanı tarafınca çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge şeklinde kararları yayımlamaktır.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Karadeniz Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri Ekonomik ve Toplumsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sertlik ve Suçla Savaşım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Imtihan Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Erciyes Üniversitesi Sıhhat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Şehir Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Akıllı Yapınak Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Teknoloji Geçirme Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Yozgat Bozok Üniversitesi Medya Emekleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 Haber Kaynağı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *