Sayıştay’dan, personeline yönelik vazife belgesi izahı

Sayıştay Başkanlığı, mensuplarına yönelik olarak vazife belgesi izahı yapmış oldu.

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AÇIKLAMA

Kamu Mensubu Vazife Bildirim Belgesi

Başkanlığımızın 2021/5 sayılı Genelgesi uyarınca, COVİD-19 tedbirleri kapsamında tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması döneminde Kurumda vazife meydana getirecek mensuplarımızın sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulması için çalışmasına kabul eden amirleri tarafınca BelgeNET üstünden Vazife Bildirim Belgesi düzenlenmişti.

Sadece, İçişleri Bakanlığının 29/04/2021 tarihindeki ve E–89780865–153–7705 sayılı Genelgesi ile kamu kurum ve kurumlarında vazife meydana getirecek personel için yetkili yönetici tarafınca bu durumu ortaya koyan ve Genelge ekinde örneği verilen Kamu Mensubu Vazife Bildirim Belgesi’nin düzenlenmesi gerektiği hususlarına yer verilmiştir.

İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği ile meydana getirilen görüşmelerde, mensuplarınızın güvenlik denetim noktalarında mağduriyet yaşamamaları ve yönetimsel müeyyidelerle karşılaşmamaları için söz mevzusu Genelge ekinde yer edinen “Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi”nin ıslak imzalı ve mühürlü olacak şekilde düzenlenmesi gerektiği bildirilmiştir.

Bu itibarla,
1) Kurumda vazife meydana getirecek mensuplarımızın, sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulması için BelgeNET üstünden daha ilkin düzenlenmiş olan Vazife Belgeleri iptal edilmiş olup söz mevzusu vazife onaylarının karekod üstünden belge doğrulama imkanı kalmamıştır.

2) Kurumda vazife meydana getirecek mensuplarımız adına çalışmasına kabul eden amirleri tarafınca, BelgeNET sistemi üstünden “Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi” düzenlenecek olup, Vazife Belgesi Hazırlama Kılavuzu BelgeNET yer verilmiştir.

3) Yargılama Daireleri, Kurullar ve Başsavcılık ile Denetim ve Destek Gruplarında görevli mensuplarımız için düzenlenecek Kamu Mensubu Vazife Bildirim Belgesi; 30 Nisan 2021 ile 03,04,05,06,07 Mayıs 2021 tarihleri ve günlük mesai saatleri ile sınırı olan olacak ve bir tek personelin Kurumda fiilen vazife yapacakları tarihlerini kapsayacak şekilde düzenlenecektir.

4) Kamu Mensubu Vazife Bildirim Belgesi, yetkili amir tarafınca ıslak imzalı düzenlenecek ve mühürlenecektir. Belge; yetkili amirler tarafınca düzenlenebileceği benzer biçimde ilgili personel ile vazife yapacağı tarihlere ilişkin detayları; GSM operatörü, e-mail ve benzeri uygulamalar üstünden ileti ile iletmeleri kaydıyla İnsan Kaynaklarından Görevli Bölüm Başkanı tarafınca da düzenlenebilecektir.

Data edinilmesini ve gereğini rica ederim.Haber Kaynağı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *