Sina Yarımadası Konumu Nerede? | Gundemtube.com

Sina Yarımadası nedir? Geçmişi nedir? Konumda Neredir? şeklinde sorularınıza cevap vereceğiz. Yüz Ölçümü: 61.000 km² Sina Yarım Adası, Afrika ile Asya’yı birleştiren bir noktada yer ediniyor. Aşağısında Kızıldeniz, yukarısında Akdeniz’e sınır olan Sina Yarımadası, her ne kadar iki denize komşu olsa da buharlaşmanın fazla olması sebebiyle büyük bir kısmı çöllerle kaplıdır. 

Sina Yarımadası, Akdeniz ve Kızıldeniz’i suni bir kanal olan ve 1869 senesinde Rusların yardımıyla oluşturulan Süveyş Kanalı vasıtasıyla birbirine bağlar. Sina Yarımadasında ek olarak Meşhur Akabe şehri de bulunmaktadır. Tarihe Akabe Biatları olarak da geçen zamanı sözleşmenin yapıldığı yer de gene Sina Yarımadasında, yarımadanın güneyinde yer alır. 

Sina Yarımadası Konumu Nerede?

Sina Yarımadasının Zamanı

Tarihte gene pek oldukca cenk da burada gerçekleşmiştir. Mesela Yavuz Sultan Selim, Mercidabık Savaşından sonrasında Sina Yarımadasını ordusuyla beraber geçmiş ve Memlüklüler yıkmıştır. Ondan sonra 400 yıl  Osmanlı hakimiyetinde kalan bölge, 1805 senesinde kurulan Mısır Hidivliğine bağlandı.

İngiltere’nin sömürgecilik faaliyetlerinde stratejik bir öneme haiz olması bakımından İngilizlerin dikkatini çeken bölge, 1914 senesinde İngiltere’ye bağlandı. Mısır’ın 1952 senesinde İngiltere’den bağımsızlığını duyuru etmesinin arkasından Mısır’a bağlanan bölge, 1967-68 Arap-İsrail Savaşları‘nda (Altı Gün Savaşları) İsrail’in kontrolüne geçti. Bölge 1978 senesinde İsrail ile Mısır içinde imzalanan Camp David Anlaşması çerçevesinde Mısır’a yine verilmiştir. Sina Yarımadası o tarihten beri Mısır’ın kontrolü altındadır. 

Sina Yarımadası Coğrafi Yapısı

Bölge, oldukça dağlık ve engebeli bir arazi üstüne kuruludur. Yarımada, fay hattı üstünde bulunduğundan nedeniyle volkanik oluşumlar bakımından da varlıklı bir bölgedir. Bölgede her ne kadar madencilik fazla gelişmese de belli başlı olarak kömür, manganez ve uranyum şeklinde madenler bulunmaktadır. Öte taraftan bölgede ”kuvars” adında olan volkanik kaya eşeysel de yaygındır.

Sina Yarımadası Nüfusu ve Demografik Yapısı

Sina Yarımadasının toplam nüfusu, 500 bine yakındır. Bölge, toplam Mısır yüzölçümünün %6’sı kadardır ve bölgede yaşayan insanların büyük bir bölümünü Müslümanlar oluşturmaktadır.

Bölge, iki ayrı vilayet şeklinde yönetilmektedir. Şimal Sina ve Cenup Sina olarak iki ayrı bölgeye ayrılan yarımadanın şimal kesiminin başkenti Ariş şehridir ve yüzölçümü 27.000 kilometrekaredir. Güneyin başkenti ise Tur şehridir ve ortalama 28.000 kilometrekarelik bir alanı kapsamaktadır.Haber Kaynağı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *