Toplumsal medyada yepyeni dönem! Youtube fenomenlerine yüzde 15 vergi!

Toplumsal medyada gelir elde edenlere yönelik bir takım yepyeni vergi uygulamasını içeren 64 maddelik yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Teklife bakılırsa, toplumsal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası getiriliyor. İnternet ortamındaki toplumsal ağ sağlayıcıları üstünden elde edilmiş kazançlar, gelir vergisinden kural dışı tutulacak.

Bu istisnadan yararlanmak için Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin bütün hasılatın bu hesap vesilesiyle öğrenim edilmesi gerekecek.

Bankalar, bu hesaplara aktarılan kazanç üstünden, aktarım zamanı itibarıyla yüzde 15 oranında gelir vergisi kesintisi yapmak ve beyan edip ödemekle yükümlü olacak. Bu meblağ üstünden ek olarak tevkifat yapılmayacak.

Youtuber‘ların kira, faiz benzer biçimde başka çalışmalarından meydana gelen kazanç ya da iratlarının bulunması, yüzde 15 stopaj kesintisine doğal olarak olmalarına engel teşkil etmeyecek.

Komisyonda milletvekillerinin düzenlemeye yönelik soruları yanıtlayan Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı İdris Şenyurt, “Bu oran tespit edilirken bu tarz faaliyette bulunanların kârlılık oranlarını tespit ettik ve bu oranlara göre vergi yükü nedir onu tespit ettik. Baktığımızda vergi yükü ortalama 15, 16 ve 17 civarındaydı, buna göre 15 belirlendi. Çok yüksek belirlendiği zaman bu insanlar yurtdışında da bu faaliyette bulunabilirler. Yurtdışında şirket kurup düşük vergi oranlı ülkelerde faaliyet yapabilirler” diye konuştu.Haber Kaynağı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *